ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาออนไลน์

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาออนไลน์ Cost of Online Advertisement

การโฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากขึ้นทุกวันเพราะจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต มีคนเราใช้งานอินเตอร์เน็ตกันมากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทำให้การทำการตลาดผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือ การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์จำเป็นต่อการทำธุรกิจมากขึ้น วันนี้เราเลยจะมาเล่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาออนไลน์กัน ว่ารูปแบบการคิดค่าโฆษณามีแบบไหน และ จะมีกลยุทธ์ในการใช้งานได้อย่างไร แบบไหนเหมาะกับการทำการตลาดแบบใด

1. CPM = Cost Per Mile ( Pay for estimated 1,000 view) – Only Display Ads
CPM คือการคิดค่าโฆษณาแบบต่อการเห็นป้ายโฆษณาต่อหนึ่งพันครั้ง เมื่อเราต้องการแสดงโฆษณาจำนวน 1,000 ครั้ง เราจะเสียค่าโฆษณาตามที่ตกลงกัน

2. CPC = Cost Per Click ( Pay for individual click) – Search ads and display ads
CPM คือ การคิดค่าโฆษณาต่อคลิ๊ก ในที่นี่นับการคิดแบบเป็นคนๆ ไม่คิดคนเดิมกดซ้ำๆ หมายความว่า เราต้องจ่ายค่าโฆษณาต่อคลิ๊กตามราคาต่อคลิ๊กที่ตกลงไว้ และ ทุกคลิ๊กจะต้องเป็นคลิ๊กในแต่ละบุคคลที่ไม่ใช้บุคคลเดิม หรือจะเรียกว่า Individual Click

3. CPA = Cost Per Acquisition ( Pay when a user completes the desired action ) – Search ads and display ads
CPA คือ การคิดค่าโฆษณาต่อการกระทำที่ต้องการ 1 ครั้งที่ตกลงกันไว้ เช่น เมื่อผู้สนใจคลิ๊กโฆษณาผ่านเข้ามาทำการซื้อสินค้าจนกระทั่งชำระเงินสำเร็จ ถือว่าสำเร็จจำนวน 1 ครั้งก็จะคิดโฆษณาตามที่ตกลง หรือ เมื่อผู้สนใจคลิ๊กโฆษณาผ่านเข้ามาทำการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์นั้น กรอกใบสมัครจนกระทั่งสมัครสำเร็จถือเป็นกระทำที่สำเร็จจำนวน 1 ครั้ง

กลยุทธ์ในการเลือกใช้วิธีเพื่อเป้าหมายในการทำการตลาด

เป้าหมาย1 เพื่อทำให้ผู้ชมตระหนักรับรู้จดจำ ยี่ห้อ หรือ ตราของสินค้า ได้ (Raise brand awareness)
วิธีการที่ใช้คือ CPM (Cost Per Mile) คือการโฆษณาให้ผู้ชมได้เห็นโฆษณาโดยต้องทำให้เห็นมากๆ เพื่อให้จดจำเรื่องตราสินค้า สโลแกน สี สินค้า บริการ หรือสิ่งที่เราต้องการนำเสนอ โดยค่าใช้จ่ายจะคิดจากการขึ้นโฆษณาให้ผู้ชมเห็นจำนวน 1,000 วิว ดังนั้นวิธีนี้ต้องการให้โฆษณาแสดงให้เห็นให้เยอะที่สุดเพื่อให้ผู้ชม ซึมซับ จดจำ ตระหนัก ในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอให้มากที่สุดและเร็วที่สุดภายใต้เวลาที่กำหนด

เป้าหมาย2 เพื่อทำให้ผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์มากขึ้น ( Increase traffic to my website )
การโฆษณาเพื่อให้ผู้ชมโฆษณาคลิ๊กเข้ามาในเว็บไซต์ที่ต้องการมากขึ้น เป็นการเพิ่มจำนวนผู้เข้าถึงหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ (Landing page) มากขึ้นโดยวิธีการที่เหมาะคือ CPC (Cost Per Click) คือ การคิดค่าโฆษณาต่อคลิ๊กที่นำผู้สนใจรายใหม่เข้ามาในหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ (Landing Page) หน้าเว็บไซต์ที่ต้องการคือ หน้าที่จะเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือ หน้าที่เจ้าของธุรกิจต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมมากขึ้น เพื่อให้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ หรือ สมัคร หรือ การกระทำใดใดที่ผู้โฆษณาต้องการ โดยทำให้ผู้ชมเข้าถึงมากก่อน แล้วค่อยนำไปสู่การตัดสินใจการกระทำที่ต้องการ

เป้าหมาย3 เพื่อเน้นให้ผู้ชมเข้ามากระทำสิ่งที่ต้องการ ( Increase sales or other types of conversions)
วิธีการทำการตลาดออนไลน์แบบนี้มีสิ่งที่ต้องการแน่นอนคือเมื่อผู้ชมคลิ๊กผ่านโฆษณาเข้ามาแล้ว กระทำการลงทะเบียน หรือ กระทำการสั่งซื้อจนถึงขั้นจ่ายเงิน จึงจะถือว่าว่าสำเร็จกระบวนการ ซึ่งในที่นี่จะใช้รูปแบบการโฆษณาออนไลน์ที่ต้องเสียค่าลงโฆษณาแบบ CPA (Cost Per Acquisition) คือ ผู้ชมคลิ๊กผ่านโฆษณาแล้วทำสิ่งที่ผู้ลงโฆษณาต้องการจำนวน 1 ครั้งต่อค่าใช้จ่าย 1 คลิ๊ก ยกตัวอย่างเช่น ผู้ชมสินค้าที่ร้านค้าจากนั้นสั่งซื้อสินค้าจนกระทั่งทำการชำระเงินแล้วเสร็จ ก็จะถือว่าสำเร็จ 1 ครั้ง เป็นต้น

เป้าหมาย4 เพื่อเน้นผลลัพธ์ของการลงทุน ( Increase return on investment)
การทำการตลาดแบบคำนวณว่าโฆษณาไปแล้ว คุ้มไหมกับการลงทุน เช่นลงทุนโฆษณาไป 1 ล้านบาทได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 30% เป็นต้นวิธีนี้ใช้วิธีการลงโฆษณาในรูปแบบ CPA (Cost Per Acquisition) คือเน้นว่าจะจ่ายค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อผู้ชมคลิ๊กผ่านโฆษณาเข้ามาและทำการซื้อสินค้าหรือบริการจนแล้วเสร็จ ดังนั้นก็จะสามารถคำนวณค่าผลตอบแทนการลงทุนได้ เช่น สินค้าที่ขายได้ผ่านการทำโฆษณานี้จะแบ่งส่วนแบ่งกำไรให้ 3-5% โดยรวมเจ้าของธุรกิจก็จะได้กำไรมากกว่านั้น ถ้ายอดขายมาจากช่องทางออนไลน์ โดยการคลิ๊กผ่านโฆษณามากขึ้นก็จะทำให้ได้กำไรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นก็สามารถนำค่ามาคำนวณหา ROI (Return On Investment) ได้ แล้วจะได้รู้ด้วยว่าลงทุนโฆษณาออนไลน์ มีผลทำให้ยอดขายดีขึ้นไหมจากช่องทางนี้

สรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้

Goal Strategy
Raise brand awareness CPM
Increase traffic to my website CPC
Increase sales or other types of conversions CPA
Increase return-on-investment CPA

วันนี้ก็ขอจบเรื่องค่าใช้จ่ายในการโฆษณาออนไลน์ เจอกันใหม่ตอนหน้าครับ

 VZMART
2,784 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

*