ที่มาของผัดไทยและสูตรผัดไทย

ที่มาของผัดไทยและสูตรผัดไทย

ผัดไทยเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารจีน เดิมเรียกอาหารชนิดนี้ว่า “ก๋วยเตี๋ยวผัด” และได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านรสชาติใหม่ตามอย่างอาหารไทยมากขึ้นในเวลาต่อมา Continue reading ที่มาของผัดไทยและสูตรผัดไทย