วีแซดมาร์ท ชวนทำบุญ วัดพระบาทน้ำพุ

วีแซดมาร์ทชวนทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ

วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร ตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ สถานที่พักฟื้นผู้ติดเชื้อและรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ ระยะสุดท้ายที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก Continue reading วีแซดมาร์ท ชวนทำบุญ วัดพระบาทน้ำพุ