The Five Competitive Forces Model

The Five Competitive Forces Model

  1. Competitive Intensity
  2. Threat of New Entrants
  3. Threat of Substitutes
  4. Bargaining Power of Suppliers
  5. Bargaining Power of Buyers

Five Force Model ประกอบไปด้วย 5 Forces เป็นวิธีการในการวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitive Analysis) ให้เราเข้าใจอุตสาหกรรมที่สินค้าหรือบริการเราอยู่ หากตลาดมีคู่แข่งมากเรียกว่า Red Ocean หากยังมีคู่แข่งน้อยเรียกว่า Blue Ocean ดูจากภาพนี้สื่อความหมายได้ดีทีเดียว

5FV

  1. ความเข้มข้นของการแข่งขัน (Competitive Intensity) ดูระดับของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่เราอยู่ ถ้าดูจากรูปเรากำลังต่อสู้กับคู่แข่งการค้าภายในอุตสาหกรรม ซึ่งข้อนี้จะดูที่ระดับความรุนแรงของการแข่งขัน
  2. ข้อสอง Threat of New Entrants สินค้าที่เราขายอยู่ หากมีรายใหม่ผลิตสินค้าเข้ามาขายแข่งกับเรา ทำได้ยากหรือง่ายอย่างไร?
  3. ข้อสาม Threat of Substitutes สินค้าที่เราขายอยู่ มีสินค้าที่สามารถทดแทนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมได้เหรอไม่ สินค้าที่ทดแทนได้มีอะไรบ้าง ราคาเป็นอย่างไร สามารถแข่งขันได้ไหม?
  4. ข้อสี่ Bargaining Power of Suppliers เรามีอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่ายวัตถุดิยมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้จะเป็นการประเมินความสามารถในการต่อรองซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ได้ราคาและจำนวนที่ต้องการได้มากน้อยแค่ไหน มีผลต่อต้นทุนการผลิตไปถึงกำลังการผลิต หากวัตถุดิบบางชนิดที่สำคัญไม่เพียงพอต่อความต้องการ
  5. ข้อห้า Bargaining Power of Buyers ความสามารถในการต่อรองผู้ซื้อ สามารถตั้งราคาได้เท่าไหร่ เช่น สินค้าหายากสามารถตั้งราคาได้สูง หรือ สินค้าหาได้ทั่วไปตั้งราคาสูงไม่ได้ หรือ สินค้าที่รัฐควบคุมราคาไม่สามารถตั้งราคาได้เอง ซึ่งความสามารถในการต่อรองกับผู้ซื้อ หรือ การตั้งราคาขายมีผลต่อกำไรของธุรกิจโดยตรง

หากเราทำความเข้าใจ Five Forces แล้วจะพบว่าเป็นการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่เราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันภายใน ควมยากง่ายในการผลิตสินค้าเข้ามาแข่งขันในตลาดที่เราทำธุรกิจอยู่ สินค้าที่เราผลิตขาย ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าอื่นมาทดแทนกันได้ไหม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อำนาจการต่อรองระหว่างเรากับผู้ค้า และสุดท้ายอำนาจต่อรองระหว่างเรากับผู้ซื้อ

มาดูคนคิดอธิบายกันดีกว่า Micheal E.Porter on The Five Competitive Forces that Shape Strategy

https://youtu.be/9AnsoPy2FYE

ขอขอบคุณ
vzmart.com

VZMART.COM | วีแซดมาร์ท ออนไลน์ชอปปิ้งมอลล์
ร้านค้าออนไลน์ สินค้าหลากหลาย บริการจัดส่งฟรี รอรับได้ที่บ้าน สะดวกสบายรวดเร็ว
LINE ID: VZMART
Fan page: https://www.facebook.com/vzmartdotcom
Website: http://www.vzmart.com

 

Comments are closed.